Werkse! vertrouwensmeter.

Nieuwe meting in 2019
In 2019 zijn – anders dan in 2018 – álle* medewerkers uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen eind juni / begin juli. Medewerkers met een Werkse!-mailadres ontvingen de uitnodiging digitaal inclusief een URL-link, alle andere medewerkers ontvingen de vragenlijst op papier. Als je minder lees- en/of taalvaardig bent, is de vertrouwensmeter een hele uitdaging. Daarom waren er collega’s in de buurt om vragen aan te stellen. De directeur riep per vlog alle medewerkers op aandacht te geven aan de vragenlijst.

Om medewerkers van dienst te zijn was er – als hulpmiddel – een aangepast formulier gemaakt, waarop de vragen in eenvoudiger Nederlands staan opgetekend. Daarnaast zijn alle vragen vertaald in het Spaans, Turks en Arabisch. Volgende jaar komt er – op veler verzoek – ook een lijst in het Frans.

Uitslagen vertrouwensmeter 2019
Van alle gevraagde medewerkers vulde 69% de vragenlijsten in. De totaalscore kwam uit op 61%, dat is iets minder dan vorig jaar.

Antwoorden op de 58 stellingen

Medewerkerscommentaren op open vragen

De uitkomsten van de vertrouwensmeter zijn de basis om verder te werken aan nog meer trots, vertrouwen en plezier binnen Werkse!. Samen maken we Werkse! een Great Place To Work voor iedereen!

Anoniem
Op de vragenlijst die mensen per e-mail of op papier ontvangen, staat nergens een naam vermeld. Het medewerkersonderzoek is 100% anoniem. Op geen enkele manier is te achterhalen wie wat heeft ingevuld. Werkse! hoopt dat iedereen de vragenlijst invult, elke mening telt en van kritiek kunnen we leren. Maar uiteraard is niemand verplicht om mee te doen.

Wat is de vertrouwensmeter ofwel Trust Index?
De vertrouwensmeter (Trust Index©) is een medewerkersonderzoek dat uit een vragenlijst bestaat met 58 stellingen en een twee vragen waar je vrij op kunt antwoorden. Het gemiddelde van alle ondervraagde medewerkers bij elkaar laat zien hoe we bij Werkse! vertrouwen, trots en plezier ervaren.

Impact uitkomsten vertrouwensmeter: aan de slag met action points
De uitkomsten van de eerste vertrouwensmeter bood voor Werkse! een nulmeting en daarmee inzicht hoe het personeels- en organisatiebeleid beleefd en gewaardeerd wordt. Naar aanleiding van de uitkomsten hebben de verschillende afdelingen action points gedefinieerd. Soms grote langdurige punten zoals leiderschapsstijl, respect en bejegening tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook onderling. Betere communicatie kwam ook enkele malen terug als action point. Maar ook heel aardse zaken als betere stoelen en echt lekkere koffie. Alle afdelingen – van werkvloer tot en met het MT – zijn aan de slag gegaan met de action points. Sommige punten waren snel klaar, zoals ‘andere koffie’, maar zeker vergaande cultuurelementen zoals leiderschap vragen om langere adem. Na de meting van dit jaar gaan we vol goede moed aan de slag met de nog lopende punten en met nieuwe aandachtsgebieden.

Links een team bezig met ’theatersport’. Een goede manier om met plezier de onderlinge samenwerking – actiepunt – te verbeteren.

Ambassadeursoverleg: iedere twee weken
Great Place to Work is van en voor alle medewerkers. Een groep van ambassadeurs coördineert en geeft input op het gehele programma. De ambassadeurs komen uit alle onderdelen van Werkse!. Om de twee weken zitten de ambassadeur met elkaar om tafel. Het meest waardevolle daarbij is om de action points te delen. Wat speelt er in de verschillende geledingen, welke oplossingen worden gekozen voor issues. Zeker in de winter struinen de ambassadeurs in hun warme toffe peren hoodies door het pand.

Uitkomsten van het onderzoek in 2018
Voorjaar 2018 zijn 454 medewerkers uitgenodigd om de vragenlijst van de Trust Index in te vullen. In totaal 78% van de ondervraagden heeft de vragenlijst ingevuld (352 mensen). Veel mensen gaven aan dat ze de vragen moeilijk vonden. Zij waren soms meer dan een uur bezig met invullen. In een goed gevuld atrium zijn de resultaten aan medewerkers gepresenteerd. Uit het gemiddelde van alle antwoorden komt een score van 64% naar voren. Op de vraag ‘alles overziend vind ik Werkse! een great workplace’ scoort Werkse! 59%. In 2018 kreeg niet iedereen een papieren vragenlijst, maar een grote selectie van collega’s. In totaal kreeg ongeveer de helft van alle collega’s van Werkse!. Dat geeft een beeld: wat ongeveer de helft van in het onderzoek aangeeft, geldt in de regel voor iedereen. Toch is besloten om in 2019 alle* medewerkers de kans te geven hun mening te laten horen.

Bekijk via onderstaande linken alle reacties van medewerkers.

Antwoorden op de 58 stellingen (2018)

Alle medewerkerscommentaren (2018)

* Dit met uitzondering van de medewerkers die gedetacheerd zijn en dus op een locatie bij een externe werkgever werken.