Over Werkse!

Iedereen doet er toe
Werkse! is een sociaal werkbedrijf waar gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet en door werk kansrijker is. Werkse! is de verbindende schakel naar werk voor jaarlijks meer dan duizend werkzoekenden. Dagelijks worden op onze locatie in Den Hoorn werkzoekenden actief begeleid naar een baan. Ook voert Werkse! de Wet sociale werkvoorziening uit. Dat betekent dat een kleine 700 mensen met een arbeidsbeperking zo passend mogelijk werk wordt geboden. Waarbij het uitgangspunt is: medewerkers met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk aan het werk.

Daarbij zijn de vele sociale ondernemers – we werken er met meer dan 400 samen – onmisbaar. Werkse! ondersteunt en begeleidt hen bij het in dienst nemen of via detachering aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk als middel
Werkse! heeft alles in huis om mensen een traject op maat te kunnen bieden. Daarbij is werken geen doel, maar een middel om de arbeidsontwikkeling vorm te geven. Na een intake wordt via een assessment gekeken wat de kandidaat aan ervaring en talent meebrengt en waar eventuele blokkades zitten. Daarna wordt bepaald in welk bedrijfsonderdeel gestart kan worden. Werkse! beschikt over een breed instrumentarium: van digitale werkplekopdrachten tot vakopleidingen. Waar nodig kunnen mensen tijdelijke werkzaamheden en vaardigheden opdoen bij één van de onderdelen van Werkse!: Groen & Omgeving, Schoonmaak, Assemblage, Beveiliging of Post.

De combinatie van deze activiteiten, de wettelijke uitvoering van de participatiewet, onze sociale werkbedrijven en werkgeversdienstverlening maakt Werkse! tot een krachtige, sociale dienstverlener in de regio Delft.

Om deze dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren werkt Werkse! al vanaf 2014 op basis van de Lean Business Strategy en mocht zij in 2017 De Lean Deployment award als landelijke erkenning ontvangen.

Werkse! hanteert de volgende drie kernwaarden:
Resultaatgericht: Een ieder werkt volgens een continue proces van verbeteren en optimaliseren. Door heldere doelstellingen wordt richting en duidelijkheid gegeven. Dit alles om een maximaal resultaat te behalen in termen van ontwikkeling, uitstroom en financieel resultaat.
Ondernemend: We  zoeken grenzen op en verkennen steeds nieuwe mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling, werksoorten en werkmethodes. Fouten maken hoort daar bij. We zijn sterk gericht op externe verbindingen en  werken graag samen met innovatieve ondernemers.
Betrokken: We willen graag betekenisvol zijn voor de mens in het algemeen en in het bijzonder voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Delft. Iedereen doet ertoe! Deze natuurlijke persoonlijke motivatie uit zich door net die stap extra!

Partners Werkse!
Het brede portfolio van diensten maakt van Werkse! een aantrekkelijk partner voor vele bedrijven en organisaties. Voor de re-integratie diensten zijn dit bedrijven en organisaties uit Delft en de directe regio. De overige professionele diensten worden zowel regionaal als landelijk aangeboden. Belangrijke relaties zijn naast de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, diverse scholengemeenschappen, Veiligheidsregio Haaglanden, de TU Delft en vele zakelijke dienstverleners en productiebedrijven.

Veel van de partners van Werkse! zijn lid van het MVO platform Werkwaardig – zie www.werkwaardig.nu – waar Werkse! initiatiefnemer van is. Als Werkse! zetten we ons via Werkwaardig, naast onze primaire activiteit, actief in om onze partners aan elkaar te verbinden en zo ook commerciële meerwaarde te bieden.

Rijke historie
Werkse! vierde in 2018 haar 90-jarige bestaan. Vanaf 1928 werden verstandelijk gehandicapte jongens en later ook meisjes opgevangen en in een werksituatie begeleid. De initiatiefnemer Jan Johannes Cornelis Van der Wouden: “Geef hem gelijke rechten, geef hem een zelfde kans, sluit hem niet uit, geef hem enig perspectief”. Onderwijzer Van der Wouden begon destijds met vijf oud-leerlingen een werkplaatsje, om hen van de straat te halen, bezig te houden, te leren werken en te laten voelen dat zij niet nutteloos zijn.

Anno 2019
Mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt worden meer gelijkwaardig benaderd. De aandacht is gericht op het ontwikkelen van iedereen en er wordt gewerkt aan het vergroten van ieders vaardigheden en competenties. De maatschappij staat tegenwoordig, gelukkig maar, veel meer open voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is veel meer bewustwording en algemeen vanzelfsprekend dat er voor deze doelgroep een passende plek dient te zijn in de maatschappij.

Om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben en er te zijn voor onze doelgroep, is Werkse! continu bezig met innovatie. Bijvoorbeeld via het bieden van nieuwe eigentijdse werksoorten, begeleidingstechnieken en digitale (hulp)middelen. En ook door veel meer mensen dan gebruikelijk naar werk te begeleiden. Lees meer>

De sociale match
Meer specifiek vertelt het  De sociale match – het maatschappelijk jaarverslag 2018 over gebeurtenissen en bewegingen in het afgelopen jaar.

Bijzonder pand – bijzondere mensen
Werkse! kenmerkt zich door bijzondere mensen in een bijzonder pand in de Harnaschpolder, in de volksmond ook wel ‘de skatebaan’ genoemd. Het pand is ingericht op de doelgroep in de vorm van productieruimtes, trainingsomgeving en sollicitatietrainingsruimtes. Duurzaamheid stond hoog in het vaandel bij de bouw. En ook bij de inrichting: veel meubilair is tweede kans. 

Er valt veel meer over Werkse! te vertellen en over het Werkgeversservicepunt Delft, dat onderdeel van Werkse! is. Bezoek daarvoor onze website www.werkse.nl

UIT DE PRAKTIJK
Werkse! assemblage timmert aan de weg.

Een jaar geleden is het werkleerbedrijf van Werkse! gestart met “assemblage” werkzaamheden. In eerste instantie met vijf medewerkers die diverse producten gingen samenstellen, inmiddels is dit gegroeid naar rond de vijftig medewerkers. Naast assemblage worden o.a. ook elektrische schakelborden, bekabeling en pneumatische schakelkastjes seriematig geproduceerd. Intussen hebben diverse gerenommeerde bedrijven, waaronder Gevasol en Van der Valk Solar Systems, het vertrouwen gegeven aan Werkse! en een deel van hun productie aan Werkse! toevertrouwd. Er is geïnvesteerd in machines en medewerkers worden opgeleid. Er wordt voor alle klanten gewerkt volgens het Lean principe, waarbij de klant centraal staat en verspillingen worden geëlimineerd en kwaliteit boven leverbetrouwbaarheid en kwantiteit gaat.  Dit alles doen wij met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die met volle overtuiging de producten samenstellen.

UIT DE PRAKTIJK
Sociaal Uitzendbureau helpt mensen uit de bijstand aan een baan
Het Sociaal Uitzendbureau is een nieuw initiatief in de regio Delft. Het werkt als een regulier uitzendbureau, alleen bemiddelt dit uitzendbureau mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste partijen, waaronder het bedrijf Ampelmann, hebben de stap gezet en huren een medewerker in van het Sociaal Uitzendbureau. Met dit initiatief wil Werkse! mensen die langere tijd niet gewerkt hebben weer een kans bieden. Het Sociaal Uitzendbureau Werkse! gaat te werk als een regulier uitzendbureau, maar dan met de nadruk op het sociale. De doelgroep: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Waar reguliere uitzendbureaus iemand met een uitkering en ‘een gat in het CV’, die bijvoorbeeld niet meer dan tien uur wil /of kan werken, niet interessant vindt, zet dit uitzendbureau zich juist in voor deze persoon. De eerste plaatsingen zijn een feit.