De uitslagen van de tweede GPtW-meting bij Werkse! zijn bekend. De waarderingen / scores zijn terug te lezen op deze site en hangen ook op grote posters in de panden van Werkse!. Nu de schone taak aan iedereen, om verbeterpunten op te pakken. Dat gebeurt zowel centraal – zoals het klimaat en een grotere openheid van de gevels van het pand aan de Gantel – als op afdelingsniveau.

Maandag 24 juni start de tweede vertrouwensmeter meting (Trust Index). Medewerkers hebben twee weken de tijd om de meting in te vullen. Hetzij digitaal, hetzij op papier. Afgelopen periode zijn zaken uit de eerste meting in 2018 opgepakt. Wij zijn benieuwd wat ieder van ons vindt van de huidige situatie. Invullen is nooit verplicht. Toch hopen we dat veel collega’s meedoen: iedere mening telt!

Manon van Keulen en Lenie Hogervorst: twee gelukkige winnaars van de puzzel in het winternummer van het Werkse! Magazine. De afdeling van Lenie bofte ook: medewerkers konden met elkaar van een taart smullen. Goed voor het teamgevoel!

Links Manon en rechts Lenie: allebei in de prijzen!

Vorige week heeft een jury naar de inzendingen van de GPtW-prijsvraag gekeken. Het valt nog niet mee om goede namen te vinden voor de Trust Index en de Culture Audit. Maar… het is gelukt!

Werkse! vertrouwensmeter en Werkse! belevingsmeter
De jury werd voor wat betreft de naam Trust Index geïnspireerd door de inzending van Manon, medewerker bedrijfsbureau. De nieuwe naam voor de Trust Index wordt: Werkse! vertrouwensmeter. Van harte Manon. Bij de Culture Audit kwam geen winnaar naar boven. Wij stellen – naar analogie van de Trust Index – het volgende voor, de Culture Audit noemen we voortaan: Werkse! belevingsmeter.

Op de eerste vraag over de website kwamen meerdere goede antwoorden binnen, daarom is er geloot. Werkleider Lenie is de gelukkige. Van harte Lenie en ook voor jou een cadeaubon en een taart voor jullie afdeling. Volgende week ontvangen de winnaars hun prijzen.

Op 15 mei werd de Trust Index bij Werkse! gelanceerd. René Brouwers van GPtW Nederland vertelde over dit medewerkersonderzoek. Vanuit de goed gevulde zaal werden vooral vragen gesteld over de anonimiteit en hoe die gewaarborgd wordt. Directeur Cor van der Wel: “iedereen is 100% vrij om de vragenlijst anoniem in te vullen. En ik stel me voor 100% garant dat anonimiteit verzekerd is.” Hij vermeldde nadrukkelijk dat kritische noten ook welkom zijn: “daar kunnen we van leren! Stap voor stap samen een steeds fijnere plek om te werken worden.”

De Culture Audit loopt al een aantal weken. Iedere week wordt één van de negen aspecten van de Culture Audit onder de aandacht van medewerkers gebracht met de oproep om te reageren. De eerste reacties worden verzameld. Onder het kopje ‘Werven’ zijn al reacties te lezen.  Week voor week worden de andere kopjes aangevuld.