Gezond je pensioen halen
Hoe kun je als werkgever bijdragen aan ‘gezond’ arbeidsproces voor oudere medewerkers. Het betreft zowel de medewerkers met een arbeidsbeperking alswel begeleidend personeel.  De pensioenleeftijd is opgeschoven. Niet voor iedereen is, al dan niet vanwege een beperking, vanzelfsprekend dat de pensioenleeftijd werkzaam gehaald wordt. Als werkgever en werknemer hebben we hier nog stappen in te zetten. Het totaal onverwachte overlijden van een medewerker en het vroegtijdig af moeten haken van iemand anders drukt ons als management extra op de noodzaak hiervan.