VISIE – ZORGEN

We willen met plezier naar ons werk gaan en ook weer voldaan naar huis kunnen met genoeg energie voor ons privéleven. Als er geen balans is tussen wat het werk van ons vraagt en wat we aankunnen, levert dat stress op. De kunst is om in balans te blijven. Dat kunnen we zelf regelen. Op de eerste plaats door goed voor jezelf te zorgen. Door in gesprek te gaan, met leidinggevenden, collega’s en zo nodig met onze bedrijfsmaatschappelijk werker of een externe vertrouwenspersoon.

We willen hierin elkaar kunnen ondersteunen. We deden al ervaringen op met vitaliteitsinitiatieven. Een goede basis voor onze ambitie om met elkaar tot een totaalaanpak te komen als het gaat om duurzame inzetbaarheid.