Beleid

Eerst het waarom. Wij willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn zodat we ons allemaal betrokken, resultaatgericht en ondernemend voelen, en waar we met vertrouwen, trots en plezier werken. Op deze manier kunnen we onze missie: “Iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker” uitvoeren. Dat kan alleen als we ervaren dat ons werk meer is dan alleen maar een baan. Dus moeten we meer zijn dan alleen maar een werkgever en is er meer nodig dan alleen maar cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Balans bieden
Een goede balans van werk-privé is een belangrijk uitgangspunt. Bij het begeleidend personeel is dat vooral op gericht dat werk samengaat met dat je er kunt zijn voor je naasten. Bij de een is dat het naar school kunnen brengen van je kind. Bij de ander zorg kunnen bieden aan een ziek familielid. Bij de doelgroep ligt er zeker aandacht dat werk en de arbeidsbeperking niet conflicteren met elkaar, maar juist de job bij Werkse! het beste medicijn vormt.

Wat doen wij voor collega’s om hen te ondersteunen in de eigen balans? Waardevol is de aanwezigheid van onze bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij is voor alle collega’s toegankelijk. Het maakt niet uit onder welke cao of arbeidsvoorwaardenregeling een collega valt. Onze bedrijfsmaatschappelijk werker is tevens vertrouwenspersoon. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar.

Daarnaast zijn er middels het Zoek & Boek portal (lees hierover meer in het thema ‘Ontwikkelen’) speciale workshops te boeken die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en welbevinden, zoals Mindfulness en de Workshop Grijs Goud. Collega’s die geen Werkse!-account hebben kunnen via hun leidinggevende deelnemen.
In 2019 zijn er twee trainingen gestart welke bijdragen aan het bieden van balans, de training bejegening en leiderschapsontwikkeling.

BRAVO

Vanuit het SBCM is er voor de collega’s in de Sociale werkvoorziening het BRAVO-programma. BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol en drugs, Voeding en Ontspanning. Dit programma biedt achtergronden over vitaliteit en gezondheid. Maar ook tips en tools over BRAVO-thema’s en activiteiten met concrete voorbeelden en aanpak hoe dit in de praktijk te brengen.

In 2019 is Werkfit ook weer voor de collega’s in de Participatiewet beschikbaar. Bij aanvang van een WerkFit traject kan de werkleider in samenspraak met de deelnemer kiezen uit 20 verschillende modules. Voorbeelden hiervan zijn; vragen om hulp of advies, je werk plannen, instructies opvolgen, communiceren en positief blijven. Bij een traject gaat het om het aanleren van gewenst gedrag. Door meerdere bijeenkomsten te organiseren waarbij hier aandacht voor is wordt gewenst gedrag eigen gemaakt. Gedurende de sessie die ongeveer een uur duurt is er intensieve één-op-één begeleiding van een werkcoach. Hierdoor is het vooral geschikt voor werknemers die moeizaam leren of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Maar ook voor werknemers die een negatieve houding hebben tegenover leren en naar school gaan, slechte ervaringen hebben met leren of weinig zelfvertrouwen hebben.

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)

Binnen Werkse! hebben de SW medewerkers maar ook de kadermedewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Wanneer er privé of in het werk iets onverwachts gebeurd, kan het functioneren ineens op losse schroeven komen te staan. Ook kan de ontwikkeling stagneren of eerder gemaakte vorderingen worden teniet gedaan. De leidinggevende is het dagelijks aanspreekpunt voor de medewerker en kan deze eerste signalen opvangen. Om die reden is de leidinggevende de aangewezen persoon om medewerkers aan te melden bij Bedrijfsmaatschappelijk werk.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is beschikbaar voor alle medewerkers die in dienst zijn bij Werkse! of andere onderdelen die onder de Werkse! holding vallen. Door praktische begeleiding en coaching worden deze medewerkers gesteund om zo weer optimaal te kunnen functioneren.

Sociaal voorzieningen fonds (SVF)

Voor collega’s die onder de Wet sociale werkvoorziening (SW) vallen, is er het sociaal voorzieningen fonds. Het hoofddoel van het fonds  is, bij financiële nood tijdelijk te ondersteunen.
Dat betekent dat het fonds de mogelijkheid heeft om medewerkers een gift of een lening toe te kennen.
Giften worden toegekend bij de volgende uitgaven: De aanschaf van een nieuwe bril, gehoorapparaat en de aanschaf van steunzolen.
Daarnaast is er een bedrag beschikbaar wanneer een SW-collega uit dienst gaat en kan het fonds besluiten om bij overlijden een uitkering te bieden aan de nabestaanden. Naast de giften heeft het fonds de mogelijkheid om een lening toe te kennen die wordt aangevraagd in noodsituaties. Deze dient dan binnen twee jaar weer te worden terugbetaald.

Zorg voor gezondheid
In het huidige pand is er bewust voor gekozen geen frituur te installeren. Niet iedereen vind dat leuk, gezond is het wel. Het prijsbeleid in de kantine is zodanig, dat voor gezonde artikelen relatief minder wordt betaald. Voorbeeld: een ongebonden soep kost slechts 65 eurocent.

Wij willen werken bij Werkse! maar soms gaat het even minder…

In de praktijk worden de afspraken over calamiteiten- en zorgverlof toegepast. Collega’s kunnen vaak bij ziekte van familieleden of andere calamiteiten zorg met werk op elkaar afstemmen op een voor hen op dat moment prettige manier.

Zorgen voor elkaar

Daarnaast worden veel initiatieven op het gebied van zorg in de praktijk door collega’s onderling geregeld. Dit zorgt vaak voor lieve betrokken acties. Tegelijkertijd kunnen onbedoeld verschillen ontstaan in de mate waarop collega’s aandacht krijgen.

Zomerverrassing 
In de laatste week voor de schoolvakanties een leuke attentie voor alle medewerkers: voor iedereen een groot badlaken.