Hoe gaat dat dan na het werven 

Nieuwe kadermedewerkers stellen zich tegenwoordig even voor met foto en een kort verhaaltje op Intranet. Dat levert altijd veel reacties op van collega’s die de persoon succes wensen, vragen stellen of aanknopingspunten hebben voor een praatje.

Natuurlijk wordt er altijd minstens een voorstelronde gelopen door het bedrijf.

Enquête onder nieuwe medewerkers
Een van de HR-adviseurs hield een enquête onder mensen die in de afgelopen periode nieuw in dienst kwamen:

“Ga vooral zo door, ik heb veel geleerd in de introductieperiode en voelde me welkom.”

“Ik vond het safari programma een goed programma.”

“Ik vroeg veel aan mijn buddy/coördinator/collega’s om even mee te kijken of ik e.e.a. goed had bedacht en/of verwerkt. Dit werd steeds minder en is nu alleen nog als ik iets voor het eerst doe.”

“Het Young Professional programma was heel waardevol, dus elementen hiervan kunnen goed worden ingezet voor het introductiebeleid.”

TIP-TIP-TIP
Er volgden ook veel tips uit de enquête die verwerkt werden / worden in het beleid van Werkse!:

Om een goede start te maken moeten inlogcodes en middelen (telefoon, laptop etc) gereed zijn op de 1werkdag.

Dezelfde basisinformatie beschikbaar voor iedereen.

Wijs een buddy toe aan een nieuwe medewerker.

Uitleg AFAS (verlofuren, profiel, uren af-/bijschrijven, div. regelingen, IKB). Waar staat wat etc.

Stuur een welkomstkaartje vlak voor de start van een nieuwe medewerker.

Een rondleiding door het pand met daarbij direct een korte veiligheidsvoorlichting, wat te doen bij calamiteiten.

Bovenstaand zoveel als mogelijk in de eerste drie maanden.