Uitgangspunten

Werkse! gelooft dat iedereen ertoe doet en door werk kansrijker is. Wij geloven dat werk veel meer is dan alleen een baan; met werk ben je gelukkiger. Grenzen opzoeken en nieuwe mogelijkheden verkennen, dat kan bij Werkse!. We gaan graag de verbinding aan want samen komen we verder. En dat leidt weer tot mooie resultaten. En zijn de resultaten nog niet helemaal zoals we ze hebben willen? Dan kijken we waar het beter kan en verbeteren we onze aanpak.
Hebben we onze zaken op orde, dan zijn we van waarde voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Delft. Want daar doen we het voor: die stap extra zodat we echt iets kunnen betekenen voor mensen die onze begeleiding goed kunnen gebruiken.

Alle collega’s bieden wij vrijheid en vertrouwen om met vernieuwende ideeën te komen. Én natuurlijk goede arbeidsvoorwaarden en een veilige en gezonde werkomgeving. Zodat medewerkers zich blijven ontwikkelen en met plezier blijven werken. De mens achter de medewerker vinden we ontzettend belangrijk daarom is aandacht voor de werk-privébalans vanzelfsprekend.

Vacature
Als we denken dat we een nieuwe collega nodig hebben, gaan we eerst na of dat ook echt zo is. Misschien zijn er andere oplossingen: het werk anders organiseren of uitbesteden bijvoorbeeld. Ook gaan we na of er collega’s zijn die een stap willen maken in hun loopbaan. Vacatures worden standaard intern bekend gemaakt.

Wanneer er besloten wordt een vacature te stellen,
wordt er een profiel gemaakt en bedacht hoe er geworven wordt. De werving kan uitbesteed worden maar het liefst doen we het zelf. Zo blijven we van begin tot eind betrokken bij onze sollicitanten.

Selectie
Aan de hand van competenties, de mens en zijn of haar motivatie beoordelen we de geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke vacature. We gaan in gesprek met diegenen wie naar ons idee het beste aansluiten op de vacature én bij Werkse!.
Sollicitanten die we niet uitnodigen voor een gesprek, ontvangen een gepaste afwijzing en worden uiteraard bedankt voor hun interesse.
Sollicitanten die wel op gesprek komen maar niet doorgaan naar een volgende ronde, worden telefonisch en gemotiveerd afgewezen.
Afhankelijk van de vacature, kunnen we in het vervolg van de procedure vragen om het uitwerken
en presenteren van een casus of vragen we de sollicitant een dag(deel) mee te lopen. Ook kan er een assessment volgen. Tenslotte kiezen we onze nieuwe collega. We vinden het belangrijk dat een sollicitant enthousiast blijft gedurende de sollicitatie, daarom kunnen zij rekenen op een professionele én persoonlijke sollicitatieprocedure.

Introductiebeleid
Recent is het introductiebeleid van Werkse! bijgewerkt. Hier het concept dat binnenkort definitief wordt gemaakt:  Concept Introductiebeleid Werkse! Het introductiebeleid is geschreven door een van de HR medewerkers in het kader van een opdracht voor haar Green Belt in het kader van Lean. Dit beleid wordt momenteel getoetst door enkele leidinggevenden en daar waar noodzakelijk of gewenst aangepast.

Introductie- en inwerkplan
Het introductiebeleid is uitgewerkt in een Concept introductie-en inwerkplan. Hier wordt al daadwerkelijk mee gewerkt. Sterker nog: onder de collega’s die afgelopen periode zijn aangenomen is ook een enquête gehouden over hoe zij het hele proces van binnenkomen bij Werkse! hebben ervaren. Meer daarover onder ‘ervaringen’ en bij ‘wensen’.

Een andere medewerker, hoofd Facilitair, heeft in haar Lean opleiding gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijden van de afdeling Facilitair voor wat betreft alle facilitaire voorzieningen voor nieuwe medewerkers: van visitekaartjes, werkend mailadres en werkplekinrichting tot aan ICT-aansluiting. Deze doorlooptijd is aanzienlijk verkort waardoor iedereen die start wat facilitaire voorzieningen betreft in een ‘gespreid bedje’ stapt.

Werken bij Werkse! – de site
Great Place To Work maakte ons duidelijk dat het onderdeel werken bij op de Werkse! website nodig aan een update toe was.  Als een sollicitant nu op dit onderdeel klikt, dan sluit onze theorie en praktijk rond ‘werven en verwelkomen’ helemaal op elkaar aan.  We zijn een prachtige plek om te werken. Alle vacatures en meer kunnen sollicitanten vinden op: https://werkenbij.werkse.nl/

Vakantiekrachten
Naast de eigen vacaturesite adverteert Werkse! regelmatig. Afhankelijk van het soort vacature gebeurt dat via advertenties, social media of postercampagnes. Dat laatste bijvoorbeeld voor vakantiekrachten.

Young professionals
Rond de werving van young professionals werd een filmje gemaakt.

Bedrijfsinformatie: leaflet ‘werven
Werkse! maakt leaflets van alle onderdelen van de belevingsmeter. De Werven leaflet is de eerste die het licht zag.

Op de website zijn naast informatie over de organisatie ook vlog’s te vinden van collega’s. Hierin stellen medewerkers zich voor en vertellen iets over hun eigen functie en Werkse! als werkgever. Aan geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd via de website te reageren door middel van het contactformulier. Zij kunnen daarbij ook een video uploaden.