Twee voorbeelden vanaf onze site vanuit voorgaande jaren:

Hoe verwelkomt de organisatie medewerkers en integreert ze in de cultuur?

In de zomer van 2017 zijn een zevental Young Professionals gestart. De sollicitatieprocedure werd op een voor Werkse! nieuwe manier ingestoken. Na de eerste screening aan de hand van een aantal van te voren besproken criteria is er een speed meet gehouden, waarna de kandidaten een capaciteitentest maakten en een opdracht pitchten aan de selectiecommissie.

Ook is er veel zorg en aandacht besteed aan het introductieprogramma. Dit is (nog) niet voor andere nieuwe collega’s vastgelegd. Of en hoe er vorm wordt gegeven aan het introductieprogramma wordt dan ook in de praktijk bepaald door de betreffende manager, leidinggevende of directe collega’s. Dit zien wij ook terug in de reacties van onze nieuwe collega’s.

”Mijn eerste werkweek was spannend maar ook heel leuk. Ik ben door mijn collega’s bij de afdeling heel aardig verwelkomd, ik heb ook kennis gemaakt met mensen van andere afdelingen, dus kon ik een beeld krijgen van de organisatie en wie waar werkt.”

”Op mijn eerste werkdag was er al een toegangspas, telefoon, e -mail account en een opleidingstraject geregeld, kortom gespreid bedje. En in de eerste maand heb ik kennismakingsgesprekken met het management gehad waarbij me het menselijke gezicht van Werkse! duidelijk werd en er ook duidelijke interesse was in mijn persoon.”

”De eerste twee weken hebben we kennisgemaakt met de organisatie, maar ook met andere organisaties in Delft. We hebben bijvoorbeeld een stadswandeling door Delft gedaan en een museum bezocht.”

”Er was geen inwerkplanning en collega’s waren niet op de hoogte gebracht door bijvoorbeeld het versturen van een lokale mededeling.”

”De sollicitatiegesprekken zowel als het inwerken hebben weinig indruk gemaakt. Gaandeweg heb ik mijn functie verder invulling gegeven. Er was geen sprake van een warme overdracht.”

”Op eigen initiatief ben ik langs gegaan bij de bedrijfsonderdelen, er was geen inwerkplan waar ik op terug kon vallen. Het was fijn geweest als dit er wel was om dat je op die manier gestructureerd kennis kunt maken met het bedrijf en alle onderdelen die daarbij horen.”

De organisatie is zich bewust van de huidige verschillen en komt in de loop van 2018 met een actueel HR Wervingsbeleid waar een introductieprogramma onderdeel van uit maakt. De succesvolle campagne voor de Young Professionals dient als leidraad voor de nieuwe standaard, zodat nieuwe collega’s allemaal eenzelfde basis meekrijgen.