VISIE – VIEREN

We willen op geregelde tijden stil staan bij de dingen die goed gaan. Daarmee creëren we als vanzelf een enthousiasmerende sfeer van plezier en kameraadschap. Uiteindelijk presteren mensen die lekker in hun vel zitten véél beter dan mensen die alleen maar hun taak komen uitvoeren.

We willen vieren stap voor stap nog persoonlijker maken en er onze bedrijfscultuur mee versterken. Bijvoorbeeld: geen jubileumprocedure meer dat voorschrijft hoe een jubileum gevierd wordt, of alle jubileums in één keer vieren, maar een budget per persoon beschikbaar stellen zodat iedere jubilaris er zijn eigen invulling aan kan geven.