Er vinden bij Werkse! veel mooie momenten plaats die gevierd worden. Een aantal vieringen is vastgelegd voor het hele bedrijf en daarnaast is er ruimte voor persoonlijke initiatieven.

Er zijn nog verschillen tussen de afdelingen. Collega’s geven aan dat nog aan veel goede en inspirerende zaken te veel voorbij wordt gegaan; die mogen best uitbundig(er) gevierd worden. Dit is ook voor een belangrijk deel analoog aan onze bedrijfscultuur: Samen werken we met veel passie en energie om meer mensen door werk perspectief te bieden. Daardoor realiseren we niet altijd voldoende met hoeveel plezier en trots we dat doen en ook wel een voorloper zijn in de branche. Het is ook tekenend voor Werkse! dat we altijd weer verder willen en stapje beter om invulling te kunnen geven aan onze missie. En daar schiet het vieren dan wel eens bij in.

In de meeste organisaties bestaat arbeid uit een rationele transactie; wij geven je een salaris in ruil voor werk. Maar succesvolle bedrijven doen het anders. Zij willen het beste uit mensen halen en lopen er niet gedachteloos aan voorbij als dat dan ook lukt. Door successen te vieren gaan ze net dat stapje verder om enerzijds mensen te erkennen in hun prestatie en anderzijds om een succescultuur op te bouwen. Wie in staat is om op geregelde tijden stil te staan bij de dingen die goed gaan, creëert daarmee als vanzelf een enthousiasmerende sfeer van plezier en kameraadschap.

Hoe we dat doen? In navolging van het advies na de resultaten van Great Place to Work 2018 willen wij vieren persoonlijk maken en er onze bedrijfscultuur mee versterken. Zover zijn wij nog niet, maar een begin is geen jubilieumprocedure meer dat voorschrijft hoe een jubileum gevierd wordt, maar een budget per persoon beschikbaar in te stellen waarmee naar eigen invulling gebruik van gemaakt kan worden.