Vieren.

DE VRAAG: HOE BEVORDERT DE ORGANISATIE PLEZIER EN VRIENDSCHAP ONDER DE MEDEWERKERS?
BESCHRIJF DE MANIEREN WAAROP DE ORGANISATIE TEAM-EN ORGANISATIESUCCESSEN VIERT.

Er vinden bij Werkse! veel mooie momenten plaats die gevierd worden. Er is ruimte voor persoonlijke initiatieven, initiatieven vanuit de organisatie onderdelen en ook is een aantal vieringen vastgelegd voor het hele bedrijf. Ook medewerkers onderling doen soms een duit in het zakje. En dan is er ook nog de personeelsvereniging van Werkse!: SamSam. Iedereen is welkom op de gezellige feestjes die  zij organiseren. Er zijn wel wat verschillen. Zo maakt het uit of je bijvoorbeeld op een externe locatie werkt of in een business unit of afdeling waar minder tastbare successen worden behaald richting een externe klant. Toch is één ding zeker: bakker en bloemist doen goede zaken met Werkse! en de collega’s genieten ervan.

Lees meer op de pagina ‘bedanken’. Want vieren en bedanken liggen vaak in elkaars verlengde.

.