Hoe kunnen we dit thema beter toelichten dan door onze collega’s het woord te geven?!

Nieuwsbrief en dagstart
De afdeling Assemblage heeft een nieuwsbrief waar de successen , veranderingen en meldingen die te maken hebben met de afdelingen in vermeld staan. Ook is er een Keek op de Week vergadering waar informatie wordt gedeeld, waarna de leidinggevenden deze info met de groep medewerkers delen tijdens dag-starten.

Intranet
De startpagina op Intranet is voortaan gekoppeld aan Great Place to Work. De GPtW peer, heeft een link naar deze site: www.toffeperenvanwerkse.nl. Daarmee hopen we dat meer mensen de weg ernaar vinden. De afbeelding van de ’toffe peer’ heeft ook een paar blaadjes gekregen op intranet… Die linken naar ‘(bedrijfs)documenten’, ‘arbeidsvoorwaarden documenten’ en ‘Lean’.

Strategie verwerkt in aankleding pand
Al een aantal jaar zijn we gericht het pand te benutten om boodschappen over het voetlicht te krijgen. Zo zie je door het gehele pand en met name in het atrium de toffe peren van Great Place to Work. De tweede verdieping is heringericht en kunst aan gebracht waar elementen van onze missie en visie terugkomen. Op meerdere plekken zie je de X-matrix terug met onze jaardoelen en verbeterinitiatieven. Recent is een deel van het atrium heringericht waarbij de 91-jarige historie van Werkse! in een foto kunstwerk is verwerkt. Maar ook kleine zithoekjes met lean-instrumenten waar je kunt brainstormen en overleggen. Binnenkort komt er posterbehang waar de Werkse! visie en de BHAG Delft in één oogopslag is verwerkt

Spreken via de camera
Sinds een jaar spreekt de directeur een vlog in rond actualiteiten in het bedrijf. Serieuze onderwerpen luchtig gebracht. Ter inspiratie van de medewerkers. De medewerkers op de productieafdelingen bekijken de vlogs in de dagstart (er zijn speciaal boxjes voor aangeschaft), de anderen op telefoon of laptop.  Hier spreekt hij over de BHAG en over de acties voortvloeiend uit de action planning. Je komt meer vlogs elders op deze site tegen.

Team Werk

“Wij hebben elke week een weekstart en een maal per drie weken een teamoverleg. De informatie wordt ook per e-mail verstuurd aan het team. Successen, veranderingen en meldingen die te maken hebben met Werkse! breed worden besproken. Soms uitgebreid en soms als mededeling. De teamleiders proberen de diverse teams binnen team Werk een eigen stukje verantwoordelijkheid te geven om zaken aan te pakken, naar wat gewenst is in het team. Dit is vaak lastig met alle verplichte bijeenkomsten etc.”

Een wens: “Geen verplichting stellen dat iedereen bij elke bijeenkomst aanwezig moet zijn. Geef collega’s eigen verantwoordelijkheid om dit zelf te bepalen of voor een deel ervan. Minder top down.”

Gesproken wordt er ook met het college van B&W. Naast spreken natuurlijk ook luisteren. En dat alles over en weer. Zie foto links.

Op de eerste werkdag van het jaar stapt de directeur op de spreekwoordelijke zeepkist voor de nieuwjaarstoespraak. Een mooi moment van samenkomst en een boodschap vanuit het management. Bijvoorbeeld: ‘wees zuinig op jezelf’. Zie foto rechts.