MT en BMT overleg
Er zijn een aantal vastgelegde bijeenkomsten zoals de MT (Management Team) en BMT (Business Unit Team) werkoverleggen. Hierin zijn de business unit managers aanwezig met de overige managers die onder de betreffende business unit vallen, een HR adviseur en soms sluiten overige kaderleden aan op basis van hun expertise.

Veel afdelingen houden elkaar op de hoogte via dag- en of weekstarts. Informatie komt je tegemoet via digitale informatieborden welke verspreid door de locatie zijn opgehangen. Hierop verschijnen nieuwsfeiten, ook worden algemene informatie en foto’s gedeeld van de diverse evenementen waar Werkse! aan deelneemt of zelf georganiseerd heeft.

Dag- en weekstarts
Om elkaar te informeren, werk door te spreken en afspraken te maken worden er in de diverse geledingen van het bedrijf dag- of weekstarts gehouden waar alle medewerkers van betreffende afdelingen aan mee doen.

Broodje inspiratie en Werkse! on Track
Periodiek worden inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Werkse! on track is van en voor de medewerkers. Medewerkers worden bijgepraat door de directie over bedrijfsresultaten en ontwikkelingen. Maar ook collega’s praten elkaar bij tijdens het blok ‘Rondje langs de velden’. Soms laat je je inspireren zoals door sprekers als Koen Gonnissen en professor Lex Burdof met zijn lezing ‘Werk als beste medicijn’. Maar ook in ontspannen setting bij elkaar komen en genieten. Bijvoorbeeld bij Boerderij Dichtbij, of de 50 jaar MoJo tentoonstelling bezoeken en vlak voor de Kerst onze eigen pubquiz.

Startpagina
Recentelijk maken wij gebruik van een nieuwe startpagina: Intranet. Op Intranet kunnen eenvoudig berichten geplaatst worden en is ruimte voor Tweets. Onder  ‘ervaringen’ meer daarover.

Delen van informatie
Van het MT-overleg wordt altijd een verslag gemaakt. Om te zorgen dat deze informatie gedeeld wordt met alle collega’s is deze toegankelijk gemaakt op de Afas startpagina. Leidinggevenden kunnen de informatie hier vinden en delen met de collega’s welke geen eigen account hebben. Dezelfde werkwijze geldt voor de Ondernemingsraad (OR) verslagen. Op de manier is de informatie altijd eenvoudig terug te vinden.

Podium
Recentelijk is één van de MT leden met haar business unit gestart met een podium waar succesverhalen gedeeld kunnen worden en waar ook hulpvragen aan elkaar gesteld kunnen worden. Daarnaast geeft dit podium de gelegenheid om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe staan wij er eigenlijk voor?’ Denk aan: uitstroom naar werk, plaatsingen en plaatsingen banenafspraak.

Versterking interne communicatie
Ook al hebben we verslagen en de beste intentie om informatie te delen; informatie (tijdig) delen én toegankelijk maken voor alle collega’s in de organisatie blijkt niet altijd even makkelijk. Dit is iets waaraan we werken. De interne communicatie krijgt dit jaar extra aandacht.