Spreken.

DE VRAAG: OP WELKE ONDERSCHEIDENDE MANIER DELEN MANAGERS, INFORMATIE MET MEDEWERKERS EN OP WELKE MANIER BEVORDEREN ZE EEN TRANSPARANTE CULTUUR?

Als leuk compliment van de Great Place to Work consulent kregen wij vorig jaar terug op een erg leuke en speelse manier te communiceren. Echter belangrijk en terecht aandachtspunt was: Hoe zorgt de organisatie dat informatie toegankelijk is, en ook te begrijpen voor iedereen binnen Werkse!? Op onder meer deze vraag geven we graag toelichting. Een extra uitdaging voor een bedrijf als Werkse! waar de taalvaardigheid – om wat te noemen – van medewerkers zeer uiteen loopt.