VISIE – ONTWIKKELEN

Onze ontwikkeling is gebaseerd op: “Waarde toevoegen voor de klant”. Dat is ons bestaansrecht. Dat betekent dat we als werkgever én als medewerker zorgen voor de juiste kennis en kunde om ons werk te kunnen doen. Dit vraagt om ruimte en aandacht voor vitaliteit, mobiliteit en investeren in de permanente ontwikkeling van alle medewerkers. Ons uitgangspunt voor ontwikkeling is: “Een leven lang leren”.

Ontwikkelen is geen eenrichtingsverkeer. Inbreng is hard nodig. ‘Waar ben jij goed in?’ ‘Waar kun jij je het beste voor inzetten?’ Als medewerker zorg jij ervoor dat je actief aan de gang blijft met je eigen ontplooiing, zoals nieuwsgierig zijn naar ontwikkelingen op je vakgebied, je openstellen voor persoonlijke ontwikkeling en bereid zijn bij te dragen aan de ontwikkeling van je collega’s.

Sinds 2015 zeggen we dat de ‘personele bezetting inhoudelijk in lijn moet zijn met de strategische doelen’. Van hieruit zijn onder andere de HR-cyclus en het opleidingsbeleid ontstaan. Vanuit LEAN ontstond het maken van functieleerstraten en het Leermanagementsysteem (LMS) zodat we ieders ontwikkeling bij kunnen houden.