Lekker bakkie koffie
Verschillende medewerkers waren niet tevreden met de koffiesmaak. Facilitair pakte de handschoen op. Op de 1e etage heeft iedereen in afgelopen maanden twee nieuwe koffiesmaken kunnen proeven/testen. Naar aanleiding van de reacties hierop is toch gebleken dat de voorkeur uitgaat naar de koffiesmaak die vóór deze testen gedronken werd. De keuze blijft bij de huidige koffiesmaak.

Veel voorbeelden uit het bedrijf:

“Medewerkers kunnen zich opgeven om te lunchen met de directeur Cor van der Wel. Ieder kan zijn of haar zegje doen en aan tafel met de directeur en elkaar in gesprek gaan.”

“Een op een gesprek zowel met je manager als met je leidinggevende wanneer je dat nodig hebt.” “Op één afdeling kwam men niet toe aan uitspreken van ongenoegen dat er leefde in een groepje. Tot een van de leidinggevende voorstelde: kom een voor een bij een van ons langs. Want alleen als je jouw hart lucht kan er iets veranderen. Aldus geschiedde.”

“We hebben als leidinggevenden moeten leren om met kritiek om te gaan.”

“Op veel afdelingen is een dagstart. Daar kan iedereen van de afdeling zijn of haar inbreng hebben.”

“Door goed op te letten naar de toon en lichaamstaal van de medewerkers kan een leidinggevende veel van iemand te weten komen.”

“Op het moment dat ik merk dat een collega of medewerker zich niet goed voelt, vraag ik hem/haar hoe het gaat (apart van de groep).”

“Door het door vragen en interesse te tonen kan je iemand helpen, soms alleen maar door luisteren.”

Luisterende leidinggevende
Het bespreken van de Action Planning hebben wij gedaan bij één van de teamleden thuis. Na ieder vergadering van het Managementteam geeft onze leidinggevende naar aanleiding van opmerkingen in de vorige vertrouwensmeting nu een korte terugkoppeling van hetgeen is besproken. Ook houden we elke maandagochtend een ‘weekstart’ van ongeveer 15 minuten. De volgende vragen komen aan bod:

  1. Hoe was je weekend?
  2. Waar ben je trots op? (resultaat van de voorafgaande week)
  3.  Wat kon er beter? (resultaat van de voorafgaande week)

Zoals het nu loopt ervaren wij dit als zeer prettig! We hebben als team dan ook een eerste peer opgehangen ten teken dat we de eerste actie hebben volbracht!

Veel medewerkers klaagden over de Engelse namen rond Great Place to Work. Links een van de winnaars van de prijsvraag: verzin een Nederlandse naam voor de Trust Index en Culture Audit. Links een van de winnaars.

Rechts medewerkers die – geïnspireerd door GPtW – een kalender bedachten rond de thema’s van GPtW. De kalender werd door Werkse! in productie genomen en aan alle medewerkers bij het kerstpakket uitgedeeld.

Vanuit de vertrouwensmeter 2018 worden zaken stap voor stap opgepakt. Vaak is voor medewerkers niet duidelijk dat iets een verbeteractie is volgend uit die meting. Daarom verschijnen er bordjes, zoals in de huiskamer en bij de bakjes fruit op de balie ‘voortgekomen uit GPtW’. Nu de bakjes nog steeds gevuld houden;->