Luisteren.

DE VRAAG: VIA WELKE WEGEN KUNNEN MEDEWERKERS VRAGEN STELLEN, FEEDBACK GEVEN EN VERDER COMMUNICEREN MET MANAGERS?WELKE PROGRAMMA’S ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR MEDEWERKERS OM SUGGESTIES TE DOEN OF BETROKKEN TE ZIJN BIJ BESLISSINGEN DIE HUN WERK, WERKOMGEVING OF DE RICHTING VAN DE ORGANISATIE ALS GEHEEL BEÏNVLOEDEN?

Bij Werkse! willen we een werkomgeving creëren waar een ieder volledig tot zijn recht komt en het gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt. Dit doen wij door het geven van persoonlijke en oprechte aandacht. We luisteren naar wat een medewerker echt zegt en nemen de tijd om daarmee aan de slag te gaan. Communicatie ontstaat alleen als het van twee kanten komt en dus halen we informatie bij elkaar op en dragen we nieuwe ontwikkelingen actief uit. Door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt ontstaat een transparante en veilige omgeving waar onderling vertrouwen kan groeien en floreren.