Iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker
In deze Visieplaat Werkse! is in één beeld de strategie van Werkse gevisualiseerd. Dit start met de missie, visie en kernwaarden. De missie van Werkse! luidt: ‘iedereen doet ertoe en is door werk kansrijker!’.

Er staan nog teveel mensen aan de kant. Werk of het perspectief op werk is een belangrijk middel voor een gezondere samenleving. Wij geloven dat werk veel meer is dan alleen een baan. Met werk ben je als mens gelukkiger. En mensen maken het succes in ieder bedrijf. We willen daarom dat mensen graag bij ons werken.

Sleutelwoorden in de dienstverlening zijn MVO, creativiteit, kwaliteit en servicegerichtheid. Dit in samenhang met de kernwaarden van Werkse!: betrokken, ondernemend en resultaatgericht.

Mens centraal
Als expert op het gebied van werk en re-integratie kunnen en willen we onze missie niet alléén realiseren. In vergaande samenwerkingsvorm(en) met regionale partners geeft Werkse! invulling aan de missie. Onze drivers daarin zijn: ‘werk als beste medicijn tegen armoede’ en ‘het bevorderen van gezondheid’.

De basis voor samenwerking: ‘de mens centraal’ en ‘respect voor ieders kennis, kunde en rollen’. Om met vertrouwen, trots en plezier samen meer mensen zonder werk perspectief op werk te bieden. Daarbij gaat het om doelgroepen zoals bijstandsgerechtigden (3.500 mensen), mensen met een arbeidsbeperking (700 mensen) en ook taakgestraften, leerlingen uit het speciaal onderwijs en re-integratie tweede spoor.

Gelukkig kan een groot aantal van deze mensen, onder andere via bemiddeling en jobcoaching van Werkse!, aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. Ofwel de snelweg van de arbeidsmarkt. In de regio groot Delft weten we mensen naar werk te begeleiden. Het kan voorkomen dat niet iedereen het tempo van de reguliere arbeidsmarkt kan bijbenen. Voor deze groep is er de ‘ventweg’ die Werkse! ook biedt. Werkse! heeft daartoe verschillende werkleerbedrijven die aangepaste vormen van arbeid bieden in een omgeving met extra begeleiding.

Toffe peren van Werkse!
De uitvalsbasis van Werkse! is het kenmerkende pand in de vorm van een ‘half-pipe in de Harnaschpolder op de rand van Delft. Daar wordt iedere dag weer door consulenten, accountmanagers, werkleiders, voormannen en stafmedewerkers invulling gegeven aan onze missie. Samen met onze doelgroepmedewerkers zijn wij de ‘toffe peren van Werkse!’. Want Werkse! wil niet alleen een great place to be zijn, maar ook een great place to work. Een plek waar je met trots, vertrouwen en plezier kunt werken. Via de businessstrategie van Lean wordt gestructureerd gewerkt aan betere en efficiëntere dienstverlening aan onze doelgroepen.

BHAG
BHAG staat voor Big Hairy Audacious Goal. Een uitdagend doel waar je het enerzijds benauwd van krijgt, maar dat tegelijkertijd prikkelt en energie geeft. Het gestelde doel: per 2023 in totaal 2.000 uitkeringsgerechtigden meer aan werk geholpen hebben. The other way round: in vier jaar tijd het aantal Delftenaren dat een Participatie-uitkering ontvangt met 2.000 terugbrengen. Daar gaan we aan staan!

En dat kan niet zonder intensieve samenwerking met het sociaal domein in Delft. Zoals: Stichting Perspektief, Ipse de Bruggen, Stichting Participe, Stichting Stunt, GGZ Delfland, GGZ Doel Preventie, Delft Support en de gemeente Delft. Met daarnaast natuurlijk de samenwerking met de broodnodige werkgevers.

BHAG ‘Zeg JA team’
Sinds de zomer zijn de eerste 100 mensen in pilot. Daarvoor is er een ‘Zeg JA team’. Dit team bestaat uit professionals vanuit verschillende organisaties binnen het sociaal domein. De eerste casussen zijn besproken en dat verloopt heel leuk en vooral makkelijker dan gedacht. ‘Wat kan er meer dan je denkt.’ Roept iemand. Iedereen heeft zich dan ook gecommitteerd aan de ‘ja’ modus: alleen maar denken in mogelijkheden. Uitgangspunten van het ‘Zeg JA team’ zijn verder de Algemene beginselen voor behoorlijk Maatwerk. Tijdens een van de bijeenkomsten zijn deze beginselen – hoe symbolisch – op de voordeur van het Oude Stadhuis ‘gespijkerd’.

Personeelsblad
Drie keer per jaar verschijnt het Werkse! Magazine. Samengesteld door collega’s voor alle collega’s en belangstellenden daar omheen. Hier het Werkse!_Magazine_voorjaar_2019