In ontwikkeling
We zijn een bedrijf in ontwikkeling. We moeten wel anders werken dan vroeger; de komende jaren zetten we in op meer samenwerken met collega’s uit alle hoeken en gaten van Werkse!. We denken dat leidinggevenden goed uit de voeten kunnen met dienend leiderschap als middel om medewerkers te begeleiden en te ondersteunen. Het doel is dat alle collega’s via de begeleiding en ondersteuning van hun leidinggevende ervaren dat je op de beste en meest prettige manier je werk kunt doen.

Organisatiestructuur
Werkse! wil het komende jaar naar een minder verkokerde organisatiestructuur. Waarbij ‘multidisciplinair’ en ‘weinig gelaagd’ kernbegrippen zijn.  De managers faciliteren de medewerkers in hun functioneren. De leiderschapsstijl die hierbij past is het dienend leiderschap. De uitkomsten van de vertrouwensmeter / Trust Index helpen ons hier verder in te ontwikkelen.

Meer mensen aan een baan helpen
Meer mensen in Delft naar werk! Dat doen we via de BHAG, wat staat voor Big Hairy Audacious Goal, ofwel: een gedurfd dapper lange termijn doel. Wat is dit doel – lees wens c.q. missie? Dat is verbetering gezondheid en vermindering van armoede van mensen in de bijstand in Delft. Daartoe gaat Werkse! samen met sociale partners en met behulp van ondernemers zich inzetten om heel veel mensen naar betaald werk te begeleiden. Het streven is dat in 2023 nog maar 1.750 Delftse burgers een beroep doen op de Participatiewet. Kortom: in 2023 hebben we 2.000 extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een passende baan geholpen.

Deze Delftse BHAG daagt iedereen uit om te leren van elkaar en sámen het doel te bereiken. Daarbij werken scholen, overheden en het bedrijfsleven samen voor een betere, weerbare Delftse samenleving. Alleen ben je snel, maar samen kom je verder. Om écht het verschil te kunnen maken, werkt het niet om op eilandjes te werken. Lees er mee over