VISIE – DELEN

Het verbeteren van het welzijn van mensen, door middel van werk en ontwikkeling vormt de kerntaak van ons bedrijf. We willen daarbij dat het er op de werkvloer eerlijk aan toe gaat.

Arbeidsvoorwaarden zijn voor iedereen gelijk toegankelijk en het salaris dat collega’s krijgen is 100% uitlegbaar. Collega’s krijgen begeleiding en ondersteuning van hun leidinggevende zodat zij op een prettige manier kunnen werken.

Wij willen de wegwijzer zijn op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio. Naast onze kennis en kunde op het gebied van sociaal verantwoord ondernemen op het ‘mens’-aspect, willen wij niet onder doen voor andere organisaties qua duurzaamheid en klimaatbewust zijn.