Belonen
Werkse! is een divers samengesteld bedrijf. Die breedte van onze organisatie wordt ook zichtbaar bij het beloningsbeleid. Zo geeft Werkse! uitvoering aan de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Daarnaast werkt Werkse! met verschillende cao’s. Zo is er de cao gemeenteambtenaren en de Werkse! Delft BV Cao voor het begeleidend personeel. Maar ook de verplichtte Beveiligings- en schoonmaak cao’s voor uitvoerend personeel in de beide bedrijfstakken. Voor de doelgroep medewerkers is er de cao Wet Sociale Werkvoorziening, cao Werkse! Re-integratie BV, cao uitzendbranche (ABU) en de Werkse! Beschut Werk BV. Acht verschillende cao’s dus binnen Werkse!. Het primaire beloningsbeleid van Werkse! is daarmee voor het grootste deel geregeld via landelijke cao’s en daardoor niet beïnvloedbaar.

Lokale kleur

Op het vlak van secundaire arbeidsvoorwaarden krijgt Werkse! kleur als sociaal werkbedrijf. Dat uit zich in een actief en ruim opleidingsbeleid voor zowel kader- als doelgroep personeel. Dit om mensen nu en in de toekomst aansluiting te laten houden met de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een gezonde combinatie mogelijk in de balans werk-privé. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in flexibele werktijden, ruimte voor zorgverlof en een vitaliteitsprogramma.

Geen directe arbeidsvoorwaarde maar niet minder belangrijk is de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk en ons sociaal voorzieningen fonds. Met beide onderdelen wordt veel (financiële) ellende gerepareerd dan wel voorkomen. Tot slot organiseren we bedrijfsbrede activiteiten als werkgever en vanuit de personeelsverenging SamSam.

Landelijke CAO’s

Voor het begeleidend personeel, ofwel kader en staf, is de cao gemeenteambtenaren – een landelijke cao – en als afgeleide de cao Werkse! Delft BV van toepassing. . Recent is er een nieuw akkoord gesloten tussen de VNG en de vakbonden waarbij een loonontwikkeling van 6,25% is afgesproken voor de jaren 2019 en 2020.

Ook voor het direct uitvoerend personeel in de Werkse! werkleerbedrijven Schoonmaak en Beveiliging zijn er landelijke cao’s van toepassing.

De arbeidsbeperkte medewerkers kennen met de Cao Wet Sociale Werkvoorziening een eigen landelijke cao. Deze cao biedt een financieel solide basis. Zeker in vergelijking met mensen die een beroep moeten doen op een bijstandsuitkering (Participatiewet)

De cao Re-integratie BV is bedoeld voor mensen uit de Participatiewet BV die voor een langere periode werkzaam zijn op een werkervaringsplaats. Deze cao is zo ingericht dat werken loont, maar waarbij het wel aantrekkelijk blijft om door te stromen naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

De cao Werkse! Beschut Werk BV is bedoeld voor mensen die op een beschutte, aangepaste werkomgeving zijn aangewezen. In deze cao zijn mensen voorzien van een minimumloon. Afwijkend met menig ander sociaal werkbedrijf dan wel gemeente biedt Werkse! hen ook een pensioenvoorziening. Omdat Werkse! verwacht dat deze medewerkers voor een langere periode in dienst zijn, zien we graag dat zij ook bij pensionering kunnen terugvallen op een pensioen, in plaats van alleen een AOW-inkomen.

Kortom
Dat iedereen eerlijkheid ervaart is best lastig te regelen. Wat de een eerlijk vindt, kan een ander niet eerlijk vinden. We werken allemaal bij Werkse! maar er zijn diverse CAO’s. Wat je aan salaris en verlof krijgt hangt ervan af wat voor ’type’ medewerker je bent en dus welke CAO voor jou van toepassing is. Ben je SW-medewerker staan al jouw arbeidsvoorwaarden in de CAO voor de Sociale werkvoorziening. Werk je in de schoonmaak BV dan geldt voor jou de CAO voor de schoonmaak. Ambtenaren vallen onder de regeling van de gemeente Delft. Het kan zijn dat een collega en jij hetzelfde werk doen, maar dat jullie onder een andere regeling vallen en dus andere arbeidsvoorwaarden hebben.

Werkse! is verplicht om al deze regelingen toe te passen; we mogen er niet één regeling met dezelfde arbeidswaarden van maken die voor ons allemaal geldt. Dat kan oneerlijk voelen. Eerlijk is wel dat iedereen die onder dezelfde CAO valt, dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft. Het maakt daarbij niet uit wie je leidinggevende is. Waar je ook binnen Werkse! werkt, overal kun jij dezelfde aanspraak maken op de arbeidsvoorwaarden uit jouw regeling. Alle leidinggevenden zullen hun best doen om jou te ondersteunen bij vragen over jouw arbeidsvoorwaarden en je werk. De collega’s van HRM Advies en HRM Support helpen jouw leidinggevende daarbij.

De wendbaarheid van de organisatie is in de context van een sneller veranderende samenleving van groot belang. In dat licht is er ook gekeken naar een ‘wendbaar functiehuis’ en daaraan gekoppelde beloning. Het is geen gemakkelijke en ook zeker gevoelige thematiek. Vanuit verschillende functiewaarderingssystemen is het functiehuis intern en extern gemeten, ook in de benchmark, en geconstateerd dat dit marktconform is. Vanuit belonen volop wordt ingezet op ontwikkeling van de medewerkers, bijvoorbeeld door middel van opleiding. Daarbij willen we ook het goede gesprek voeren over je ontwikkeling binnen het bedrijf en als het je kansen vergroot ook buiten het bedrijf.

De functiebeschrijvingen en de bijbehorende waarderingen worden inzichtelijk gemaakt op het intranet. Samen met de Ondernemingsraad wordt de functiewaarderingsmethodiek en de toepassing daarvan doorgenomen.

Extra kansen via Sociaal Uitzendbureau van Werkse!
Een uitzendbureau voor mensen met een uitkering, met een ‘gat’ in hun cv en die soms niet meer dan 10 uur willen of kunnen werken? Het bestaat sinds kort: het Sociaal Uitzendbureau Werkse! En: het werkt. De eerste partijen hebben de stap gezet en huren een medewerker in van het Sociaal Uitzendbureau. Mariska van IJzerloo, director People and Organisation bij Ampelmann: “Wij zijn ooit als kleine start-up begonnen in Delft. Inmiddels hebben we twaalf kantoren op vijf continenten. We willen graag iets terug doen voor de stad en hebben affiniteit met innovatieve oplossingen, zoals die van Werkse!. Door slim te kijken naar functiecreatie creëren we werk voor iemand en kunnen andere medewerkers zich beter focussen op hun kerntaken.”

Toekomstmuziek
Twee keer per jaar organiseert Werkwaardig een doe-activiteit, waarbij werkzoekenden en partners een aantal avonden samenkomen. Dit keer om te oefenen voor een gelegenheidsoptreden. Het werd een spetterend muziekoptreden van deze Werkwaardig Band. Een samenspel tussen viool en piano. Een Werkwaardig bestuurslid op gitaar en onze directeur achter de drum. Een zingende partner. Het regent zonnestralen en er is een vrolijke opzwepende rap met een knipoog naar de volgende doe-activiteit: ‘Spring maar achterop mijn fiets!’. Én de helft van de deelnemers heeft de stap richting werk al gezet!

Vrijthof-Vrijthof
Een team van Werkse! nam deel aan Vrijthof-Vrijthof. Een mountainbiketocht van 150KM van het Vrijthof in Maastricht naar het Vrijthof in Hilvarenbeek. De opbrengst is voor het goede doel: KWF Kankerbestrijding. Een groep collega’s oefende vele zondagmorgens. “Super leuk en sportief,” aldus een van hen. “Maar belangrijkste is natuurlijk een bijdrage aan KWF Kankerbestrijding, daar doen we het voor.”www.vrijthofvrijthof.nl.

Voedselbank
Veel medewerkers doneerden hun kerstpakket aan de voedselbank. Overigens werden de ruim 900 pakketten ingepakt door vrijwillige collega’s.

Groene kilometers en milieubewuste initiatieven
Met betrekking tot milieu en duurzaamheid zijn er een aantal initiatieven genomen om hierin bij te dragen. Zo bestaat het wagenpark uit auto’s met economy motoren. Groen & Omgeving maakt zo veel mogelijk gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen. Een voorbeeld hiervan is de introductie van onze ‘Stint’. Elektrische bakfietsen waar het zwerfvuil makkelijk in de Delftse binnenstad kan worden verzameld.

Werkse! heeft vorig jaar gekozen voor de meest schone printers welke op dit moment verkrijgbaar zijn.  Bij de bouw van ons pand is bewust gekozen voor zonnepanelen, watervrije urinoirs, verlichting op sensorschakeling.