Delen.

DE VRAAG: HOE BEVORDERT DE ORGANISATIE EEN GEVOEL VAN EERLIJKHEID IN DE ORGANISATIE?
BESCHRIJF KORT FILANTROPISCHE (ZORG VOOR), MILIEUBEWUSTE OF ANDERE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN SOCIAL RESPONSIBILITY (VERANTWOORDELIJKHEID)

Het thema dat vorig jaar het grootste contrast in de beoordeling liet zien was Delen. Dit thema bestaat namelijk enerzijds uit de sociaal verantwoordelijke bijdrage van de organisatie. Vanuit onze kerntaken wordt hier duidelijk een invulling aan gegeven. Hetgeen wij gelukkig ook terugzien in het hoge percentage positieve reacties op de stelling uit de Trust Index ‘Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel’.

Daarnaast valt onder dit thema belonen ofwel het beloningsbeleid. Dit is voor ons een uitdaging om hier een haalbare én eerlijke invulling aan te geven. Met dank aan deze belevingsmeter hebben wij een visie ontwikkelt dat ons verder helpt bij de invulling.