Meer in één lijn
Komende tijd willen er toewerken naar een meer gezamenlijke werkwijze in het bedrijf t.a.v. bedanken. Zodat hier voor alle collega’s op dezelfde manier aandacht voor is.