Bedanken.

DE VRAAG: HOE TOONT DE ORGANISATIE WAARDERING VOOR GOEDE RESULTATEN, EXTRA INZET OF ANDERE SUCCESSEN VAN MEDEWERKERS?

Als er iets te vieren valt doen we dat natuurlijk graag. De afspraken hierover staan in: ‘Faciliteiten en vergoedingen bij jubileum, huwelijk en uitdiensttreding van medewerkers’. Deze afspraken zijn toe aan een opfrissing. De praktijk leert dat er veel ruimte gegeven wordt vanuit het management voor individuele acties. Van die ruimte wordt dankbaar gebruik gemaakt. Toch vinden wij het belangrijk om hier ook een passend beleidsdocument bij te hebben, zodat hier voor alle collega’s aandacht voor is.

Bedanken en vieren liggen dicht naast elkaar. Bekijk ook de pagina ‘vieren‘ als je meer wilt weten.