Werkse! belevingsmeter.

Vertrouwen, trots en plezier
De Werkse! belevingsmeter ofwel de Culture Audit is een onderzoek naar het werkgeversbeleid. Hoe ervaar jij het als medewerker bij Werkse!?  Wat vind jij van de sfeer en de cultuur, op je afdeling, in het atrium tijdens de pauzes? Wat vind je van de afspraken die er zijn of die je mist, hoe we samenwerken, hoe het contact is met je leidinggevende, met je collega’s, hoe de voorzieningen zijn en nog veel meer. Dat alles bij elkaar opgeteld geeft jouw gevoel van Vertrouwen, Trots en Plezier weer. Omdat diverse medewerkers bij de meting in 2018 de opmerking maakten: ‘waarom al die Engelse termen’ hebben we dankzij een prijsvraag waar alle medewerkers aan mee konden doen nu Nederlandse namen! Zo noemen we bij Werkse! de Culture Audit dus voortaan belevingsmeter en de Trust Index kreeg de naam belevingsmeter.

In 2018 heeft Werkse! voor het eerst deelgenomen aan het Great Place to Work programma. Een waardevolle ervaring. De feedback op de eerste belevingsmeter was een mooie spiegel voor de Werkse! organisatie. De GPtW-organisatie constateerde mooie ervaringen en voorbeelden op de verschillende thema’s, maar de visie die als een kapstok kan werken, ontbrak op de site. Deze feedback heeft Werkse! ter harte genomen en er is hard gewerkt aan overkoepelende visies op de verschillende thema’s. Een breed samengestelde werkgroep heeft gewerkt aan een visiedocument. En Werkse! zou Werkse! niet zijn als we de visies niet een passende plek zouden geven in onze ‘Toffe Peren stijl’. Op twee plekken in het bedrijf een grote legpuzzel met de negen visies! Als reactie op de meting in 2019 geeft de organisatie van GPtW-Nederland aan Werkse! terug: “Werkse! heeft een mooie ontwikkeling laten zien in de Culture Audit. De feedback van vorig jaar is goed ter
harte genomen, en het toevoegen van de visie en explicietere beschrijving van de uitvoering van de
programma’s heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit is mooi om te zien.” En verder: “In de antwoorden op de open vragen is te lezen dat met name op de faciliteiten, het management en het niet alleen zeggen dat Werkse! een Great Place to Work wil worden, maar ook daadwerkelijk hiernaar handelen naar voren komen als aandachtspunten. Dit komt niet helemaal overeen met het beeld wat we uit de vertrouwensmeter halen en alle moeite die daarin is gestoken.”

Lees alle visies van de negen onderdelen in één keer. Je treft ze ook stuk voor stuk aan bij de negen thema’s: werven, ontwikkelen, inspireren, delen, spreken, luisteren, vieren, bedanken en zorgen. Klik op een  van de onderstaande negen foto’s om verder te lezen.